23 January 2019

Technologische concepten voor de Empathische Woning

Met een selecte groep aan installateurs, fabrikanten en toeleveranciers is afgelopen maandagmiddag nagedacht over de Empathische Woning. Centraal stond de vraag op welke wijze dementerenden in de verschillende fasen van het dementieproces optimaal ondersteund kunnen worden door slimme techniek.

Kennisdeling
Na een korte introductie van Wanda Kruijt was het woord aan Anne Grave. Als PDEng Trainee informeerde zij de aanwezigen met resultaten uit haar onderzoek onder de doelgroep en hun behoeften. Hierna was het podium aan Michel Oey. Hij gaf vanuit de Hogeschool van Amsterdam meer inzage in de actuele stand van technologie op grond van een uitgebreide literatuurstudie.

Co-creatie
Met deze bagage, de eigen kennis en ervaringen is de groep vervolgens aan de slag gegaan in een co-creatiesessie. Aan de hand van het Value Proposition Model hebben zij samen nagedacht over technische concepten die in de verschillende scenario's in te zetten zijn. Het resulteerde in zinvolle discussies en gespreken. En de conclusie dat interoperabiliteit tussen de verschillende techniek(en) een onmiskenbaar belangrijk punt is. Daarnaast zijn er verschillende ideeën op tafel gekomen waaruit gekozen gaat worden. Enkele worden doorontwikkeld naar een concrete toepassing in de demowoning die staat in Arnhem.


Meer weten over het onderwerp Empathische Woning? Neem contact op met Wanda Kruijt van KIEN Innovatiemeesters.