Dutch Design Week

1 November 2017

Virtual Reality: zowel voor behandelingsmethodes als voor trainingen lijken de mogelijkheden eindeloos.

Virtual Reality bij het behandelen van fobieën en angsten. Virtual Reality bij het trainen van reanimatiehandelingen. Virtual Reality als mogelijkheid om thuis rond te kijken bij langdurig ziekenhuisopname. Zowel voor behandelingsmethodes als voor trainingen lijken de mogelijkheden eindeloos. In de Brainport-regio worden deze toepassingen in rap tempo ontwikkeld en ontworpen.

Dutch Design Week

In het kader van de Dutch Design Week 2017 organiseerde de GGzE VR Hub samen met Maxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven en Coöperatie Slimmer Leven op 23 oktober een avond waarin al deze initiatieven samenkwamen. Tijdens Virtual Healthcare, zoals de avond werd genoemd, werd er met de 86 aanwezigen de rol van Virtual Reality bij vraagstukken in de zorg verkend.

Mogelijkheden

De avond werd geopend door Máxima Medisch Centrum. Vanuit de visie `Virtual Reality voor alle patiënten' willen Stefan van Rooijen en Gerrit Slooter, respectievelijk als arts-onderzoeker en chirurg, met VR-zorginnovaties het welzijn en herstel van patiënten verbeteren. Behoeften en wensen van patiënten staan daarbij centraal. Vervolgens was het woord aan Wijnand IJsselstein. Wijnand is hoogleraar aan de TU/e bij Human Technology Interaction en belichtte vanuit zijn expertise en achtergrond de geschiedenis en ontwikkeling van Virtual en Augmented Reality. Door zijn verhaal bleek eens te meer dat er ontelbaar veel mogelijkheden zijn in toepassing van Virtual Reality.

Zelf ervaren

Na deze plenaire presentaties was het tijd voor actie: alle aanwezigen konden VR zelf gaan ervaren. Hiervoor waren veel verschillende Virtual Reality-opstellingen uit de regio aanwezig, waaronder de partners van de VR Hub. Zo liet Vrtigo zien dat VR kan helpen om hoogtevrees aan te pakken en dat neurofeedback de behandeling extra effectief maakt. Mind Mansion liet zien hoe het helpt mensen om te laten gaan met angst door middel van Virtual Reality, biofeedback en gamification. Relaxation Space VR onderzoekt mogelijkheden om fysieke ontspanningslocaties bij GGzE om te zetten naar Virtual Reality. 360° Camera zet bestaande middelen op een slimme manier in om angsten zoals bloedprikken te laten overwinnen.

Fontys liet de aanwezige gasten zien hoe Virtual Reality ingezet kan worden als leertool bij onder andere een reanimatietraining. Aware4Youth helpt jongvolwassenen die te maken hebben gehad met criminaliteit, psychiatrie of verslaving opnieuw aansluiting te vinden met de maatschappij en experimenteert daarbij met virtual reality en 360°-video. VRmaster maak eenvoudig en snel interactieve Virtual Reality-tours, -trainingen en -tests met het VR-platform en CMS. Naast demo's van de VR Hub partners was ook VisitU, een startup vanuit het MMC, aanwezig om te laten zien hoe zij patiënten in contact brengen met hun geliefden, wanneer en waar ze willen, via de nieuwste technologie.

Discussie

Na het ervaren, werd de avond afgesloten met een plenaire discussie. Alle gasten gingen actief, met behulp van een online tool, met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Virtual Healthcare. Hieruit bleek onder andere dat iedereen de meerwaarde voor VR in de zorg erkent en er zelf graag meer gebruik van zou willen maken. Ook waren er kritische geluiden: zo zijn er bijwerkingen als duizeligheid, wordt er gevreesd voor het verdwijnen van persoonlijk contact en is het kosten-batenvraagstuk zeker nog niet helder voor alle aanwezigen. Desalniettemin was het publiek onverdeeld enthousiast over de opzet van de avond, de inhoud van de presentaties en het aanbod van VR-ervaringen. De resultaten van de online tool zullen in een apart artikel in meer detail uitgelicht worden.