Lean startup method

8 November 2017

Niet eerst een mega uitgebreid plan maken, maar meteen beginnen met een eenvoudig prototype om een aanname te testen: dat is de kern van de LEAN Startup methode. Uit onderzoeken blijkt dat deze aanpak keer op keer werkt! Zeker binnen startups is dit 'the way to go' om iets nieuws met een onzekere toekomst op de markt te zetten.

Juist daarom organiseerde Health Tech Yard de LEAN Startup Introductiebijeenkomst speciaal voor de participanten die bij Health Tech Yard zijn aangesloten.

Health Tech Yard is een proeftuin die studenten, onderzoekers, zorginstellingen, MKB-bedrijven en eindgebruikers met elkaar verbindt en de ontwikkeling van zorgoplossingen ondersteunt en versnelt. Health Tech Yard helpt daarbij innovators van ideefase tot eindproduct. Juist voor de deelnemers in de proeftuin is het essentieel dat zij hun product of dienst goed neerzetten. Om de ontwikkeling van zorgoplossingen te versnellen is het immers van groot belang om onder andere de valkuilen rondom het ontwerpen van producten en diensten te kennen.

De eerste LEAN Startup sessie

Tijdens de LEAN Startup Introductieworkshop, die verdeeld was over een tweetal dagen, gingen Victor Beerkens (LEAN Consultant en Startup Coach) en Vincent van Mullekom (Cursusleider en trainer gespecialiseerd in de LEAN-methodologie, zelfstandig adviseur en docent LEAN verbonden aan Fontys Eindhoven) onder andere in op deze valkuilen. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen de meest voorkomende valkuilen rondom het ontwerpen van producten of diensten het best omzeild worden? Wat zijn de tips en tricks waar participanten slim gebruik van kunnen maken? En wat zijn aanknopingspunten voor effectief en efficiënt ondernemen?

De tweede LEAN Startup sessie

Nadat alle participanten in de eerste sessie werden meegenomen in de algemene denkrichting van de LEAN Startup methodologie, werd tijdens de tweede sessie dieper ingegaan op hoe deze methodologie het beste kan worden toegepast op de specifieke ideeën en concepten waar de deelnemers aan werken. Er werd 'hands-on' en doelgericht aan de slag gegaan met het LEAN Canvas model. Dit model helpt hen om de kernkwaliteiten van hun idee/concept te verbeteren. Daarbij verdween het fysieke product of dienst grotendeels naar de achtergrond en werd er gefocust op het probleem dat het product/dienst oplost voor hun doelgroep. Dit leverde inzichten op, waarmee ze in een zo vroeg mogelijk stadium het product of dienst zo goed mogelijk kunnen valideren.

Participanten werden regelmatig weer teruggestuurd naar de basis: de essentie van hun idee/concept. Tevens daagden de cursusleiders de deelnemers uit om uit de dagelijkse routine te komen en andere denkrichtingen te onderzoeken. "Dat is de manier waarop ondernemen werkt. Blijf scherp en blijf valideren. Vraag hulp aan Health Tech Yard wanneer je weer hulp kan gebruiken. Daar is Health Tech Yard immers voor", aldus cursusleider Victor Beerkens.

Health Tech Yard streeft er met dit soort workshops naar om een bijdrage te leveren aan de versnelling van zorgoplossingen. Zo efficiënt en zo effectief mogelijk stappen maken om uiteindelijke een mooi technologisch product of dienst op de markt te zetten. Dat is waar het Health Tech Yard om gaat.

Meer weten?

www.healthtechyard.nl