eatable wall

Groener, grijzer en slimmer

De bevolking vergrijst terwijl het budget voor de zorg steeds verder teruggebracht wordt en iedereen langer zelfstandig thuis moet blijven wonen. Ondervoeding is een van de specifieke problemen die steeds vaker voorkomen in de vergrijzende samenleving.

Bij ouderen in verpleeghuizen komt dit bij 20 tot 25% van de mensen voor en in de thuiszorg bij 15 tot 25% van de mensen. Met de ontwikkeling van een eetbare wand wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de zintuigen van mensen te prikkelen en eetlust te stimuleren om het probleem van ondervoeding tegen te gaan.

Health Tech Yard faciliteert de vorming van een netwerk van ondernemers dat gezamenlijk het concept " Eetbare Wand" verder doorontwikkelt tot een werkzaam prototype en helpt bij het vinden van financiering voor het maken en installeren van het prototype.