Guiding Enviroment

Guiding Enviroment

De toenemende vergrijzing en een grotere grijze druk zijn invloedrijke maatschappelijke veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel beïnvloeden. De zorgvraag stijgt terwijl er een tekort is aan zorg professionals. Huidige technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het doel van het project 'The Guiding Environment' is het ontwikkelen van een ontwerp concept voor een 'Guiding Environment' waardoor ouderen met beginnende dementie langer thuis kunnen blijven wonen. De guiding environment kan ouderen met beginnende dementie ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven. Technologie die zich volledig aanpast op de gebruiker en daarbij een veilige en comfortabel leefomgeving creëert. Deze nieuwe technologieën moeten het leven van de ouderen niet nog moeilijker maken maar alle technologische innovaties zouden volledige geïntegreerd moeten worden in de woonomgeving. Geen technologie die meet hoelang de ouderen stil zit maar technologie die de ouderen stimuleert en ondersteund gedurende de dag (zie afbeelding bij dit artikel).


Tijdens een twee jarig onderzoeksproject in samenwerking met Stichting KIEN zal gekeken worden naar de behoefte van ouderen met beginnende dementie en zijn/haar mantelzorger(s). Hierna zal er in samenwerking van verschillende stakeholders een demo model ontwikkeld en getest worden in de empathische woning in Arnhem. Uiteindelijk wordt er ook een Guiding Environment geïmplementeerd in een van de woningen van de Drie Gasthuizen groep.

Meer informatie

Website Empathische Woning Guiding Enviroment