MedApp

MedApp improves the quality of life of patients by giving more grip on the intake of medication

Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms moeilijk. MedApp maakt gebruikers bewust van hun inname- en medicijninformatie en geeft ze de mogelijkheid deze informatie te delen met zorgverleners.

Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit doordat gebruikers zelf medicijnen uit een uitgebreide database aan hun schema kunnen toevoegen. Ook kunnen gebruikers slimme wekkers zetten die hen eraan herinneren dat ze hun medicijnen moeten innemen. Op deze manier wordt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand gewerkt.

Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten in Nederland alleen al miljoenen euro's per jaar. MedApp dringt deze onnodige kosten dus terug en verbetert daarnaast de levenskwaliteit van gebruikers door toegenomen therapie-effectiviteit.

MedApp is gebaseerd op de wensen van medicijngebruikers, maar door de vele functionaliteiten van de app zijn ook ziekenhuizen en apothekers betrokken. Gebruikers van MedApp houden overzicht op hun medicijnvoorraad en kunnen eenvoudig herhaalverzoeken indienen bij hun apotheek.

Daarnaast heeft MedApp een aantal uitbreidende modules ontwikkeld met het RadboudUMC, het Epilepsiefonds en Rijden Zonder Invloed. MedApp biedt dus ondersteuning aan zowel de arts, apotheker als medicijngebruiker, maar vormt ook de connectie tussen deze partijen. Deze unieke combinatie maakt dat MedApp bijna 100.000 downloads heeft met tienduizenden actieve gebruikers. MedApp is hiermee het leidende medicatieplatform van Nederland en maakt daarmee écht verschil in het medicijngebruik van al deze mensen.

MedApp is door Health Tech Yard ondersteund op de volgende gebieden;

  1. Marketing en Communicatie strategie
  2. Validatie van het product in de praktijk in regio Eindhoven A
  3. Advies omtrent financiering