MyBeaker

Een slimme drinkbeker die de vochtinname meet en inzichtelijk maakt via een app

Voldoende drinken is van eminent belang voor een goede gezondheid. Met name ouderen lopen om verschillende redenen een risico op verminderde vochtinname met alle gevolgen van dien (verwardheid, obstipatie, ...)

My Beaker is een slimme drinkbeker die de vochtinname meet en inzichtelijk maakt via een app. Een speciale feature is lipdetectie. Met slimme sensoren kan MyBeaker zeer nauwkeurig bepalen of iemand daadwerkelijk vloeistof tot zich heeft genomen of bijvoorbeeld heeft omgestoten of weggegooid. Daarmee wordt voorkomen dat het lijkt alsof men de inhoud opgedronken heeft maar dat in de praktijk niet heeft gedaan. Tevens kan MyBeaker met verschillende kleuren licht een patiënt stimuleren of afremmen in zijn of haar drinkgedrag.

Met MyBeaker kunnen zorgverleners en mantelzorgers informatie uitlezen en het drinkgedrag over een langere periode volgen. Zodoende kunnen ze interveniëren wanneer nodig. MyBeaker bevordert zelfredzaamheid van de patiënt en neemt de zorg werk uit handen. Kijk op www.mybeaker.nl voor meer informatie.

Health Tech Yard ondersteunt bij de strategie voor marketentry en faciliteert bij het verder aanscherpen van een aantal specifieke features. Daarnaast wordt het netwerk aangesproken om MyBeaker een podium te bieden en te verbinden aan een aantal experts rond business development.