Smart floor

Groener, grijzer en slimmer

Onze maatschappij verandert snel. Dat heeft demografische redenen, maar ook politieke, economische en sociaal-culturele. De veranderingen brengen onder andere met zich mee dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen; dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in een reguliere leefomgeving verblijven; en dat weer anderen ondersteunende zorg in hun woonomgeving moeten organiseren. Naast hogere welvaart, betere technologie, bevolkingsgroei en snellere ontwikkelingen is er sprake van een toenemend maatschappelijk bewustzijn. Groener, grijzer en slimmer zijn de kernwoorden. Mensen wordt gevraagd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun leven.

Al deze ontwikkelingen vereisen een slimme leefomgeving die aansluit op nieuwe behoeften en die integreert met het dagelijks leven van gebruikers zonder dat zij dit merken en/of als storend ervaren. Zo'n 'enabling environment' moet waarde toevoegen door gebruikers te inspireren en hun geestelijke en lichamelijke gezondheid én deelname aan maatschappelijke en sociale processen te stimuleren. Dit kan van toepassing zijn in een woonomgeving, zoals een huis, maar ook bijvoorbeeld in scholen. Aanpasbaarheid van de empathische woonomgeving is een voorwaarde om de hedendaagse en toekomstige prestatie- en functionele eisen te integreren. Op deze wijze zou het mogelijk moeten zijn om een omgeving te creëren die positief bijdraagt aan het welzijn, het herstel en/of de genezing van de gebruiker.

Een van de deelprojecten is de constructie van een slimme vloer in een "guiding environment". Een moderne woningvloer is vandaag de dag een laag beton met daarin een vloerverwarming die zich aanpast aan het aantal mensen in de kamer. Voor mensen die zorg nodig hebben, kan een vloer echter veel meer betekenen. De slimme vloer is uitgerust met sensoren die de bewoner kennen, alle verplaatsingen registreren, een eventuele afwijkingen op looppatronen herkennen. Deze enorme hoeveelheid data stuurt andere onderdelen aan om de bewoner te stimuleren of helpen in algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Health Tech Yard faciliteert de vorming van een netwerk van ondernemers dat gezamenlijk het concept " Slimme Vloer" verder doorontwikkelt tot een werkzaam prototype en helpt bij het vinden van financiering voor het maken en installeren van het prototype.