VR Hub

De VR Hub GGzE is een ruimte om Virtual Reality en Augmented Reality toepassingen voor de diverse GGZ domeinen op efficiëntie en effectiviteit te verkennen. (denk aan verkorte doorlooptijd en betere resultaten) En om naast stoornisgericht ook klachtengerichte zorg te kunnen bieden.

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) worden gezien als nieuwe (media)technieken die veel impact gaan hebben om de samenleving. Volgens sommigen kan dit vergeleken worden met de komst van het internet en de mobiele telefoon. De VR Hub GGzE is opgericht zodat bedrijven en instellingen in een vroeg stadium de mogelijkheid krijgen om ervaringen op te doen met VR/AR en MR binnen diverse zorgpaden om te leren waar de toegevoegde waarde van de nieuwe techniek voor zorgverleners en zorggebruikers ligt. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een nieuwe techniek als de nieuwe heilige graal te zien, maar om het ontdekken waar de kracht en mogelijkheden van deze techniek ligt en het verbinden aan nieuwe behandelmethodieken en marktbehoeftes van de nieuwe generaties.

Wat bedoelen we met een 'hub'?

In co-creatie/samenwerking met startups, bedrijven en kennisinstellingen zullen professionals, cliënten en hun naasten in de VR Hub bij het eLab tot nieuwe ideeën komen. En deze ideeën in korte experimenten uitproberen. Interactieve workshops zullen bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheden die deze nieuwe techniek biedt.

Health Tech Yard

Heeft mede gezorgd dat deze VR Hub is gerealiseerd en biedt ondernemers die hun VR applicaties voor de zorg willen testen de gelegenheid gebruik te maken van de faciliteiten binnen de VR Hub.