ZAPP

App to rate your current situation by GGZ

De zelfscore app geeft patiënten de mogelijkheid om zelf hun huidige en gewenste situatie in kaart te brengen en gericht in gesprek te gaan met hun behandelaar over waar zij zelf in hun behandeling prioriteit aan willen geven. De app is met een subsidie van het fonds KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) ontwikkeld voor de forensische psychiatrie.

Health Tech Yard

Heeft geholpen om financiering te verkrijgen binnen het Crosscare programma om de app door te ontwikkelen en geschikt te maken voor de reguliere psychiatrie. Binnenkort starten proeftuinen in zowel Nederland als België.

Meer info.