CONGRES - Het Nieuwe Wonen

Datum 31 januari 2019
Tijdstip 09:30 - 17:30
Locatie Technische Univesiteit Eindhoven / Auditorium

Het Nederlandse woon- en zorglandschap is in beweging. Waar vroeger het type zorg het uitgangspunt vormde voor woonvormen, lijken vandaag de dag sociale en technologische ontwikkelingen de doorslaggevende factor te zijn. Waar draait de toekomst van wonen en zorg om? Hoe kan een slimme woonomgeving leiden tot sociale interactie tussen (kwetsbare) mensen en tot duurzame leefbaarheid?

Het congres op 31 januari 2019, georganiseerd door TU Eindhoven en KIVI, weerspiegelt de samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op zoek naar slimme concepten voor 'Het Nieuwe Wonen': een balans tussen technologische en sociale ontwikkelingen.

Beleidsmakers, bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties en onderzoekers gaan in op de opgedane ervaringen, de stand van zaken binnen de lopende samenwerkingsprojecten en de plannen voor de toekomst" Uitgaande van de opgedane kennis in de diverse 'Empathic Living Labs' kaarten de onderzoekers nieuwe (ontwerp)principes aan die mens en technologie verbinden en de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen en zorg bevorderen.

De doelgroep voor dit congres bestaat uit overheden, architecten en ontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties en organisaties die bezig zijn met woonconcepten voor kwetsbare mensen.

Wilt u het congres bijwonen? Aanmelden kan hier.