Health Tech Yard: een bewezen proeftuin naar succes

11 augustus 2020

Midden 2020 is het programma Health Tech Yard formeel tot een einde gekomen. Vier jaar lang hebben een cluster van bedrijven en organisaties uiteenlopende projecten, initiatieven en start ups geholpen.

Een proeftuin naar succes
De opzet van Health Tech Yard was een proeftuin te zijn in de regio Eindhoven waar hightech, healthcare, academische kennis en het regionale MKB samenkomen. De verschillende partijen werden uitgedaagd om in co-creatie ideeën uit te werken, te testen en te ontwikkelen tot een concrete innovatie. Health Tech Yard ging niet alleen over nieuwe ideeën. Ook werd er ondersteuning geboden bij het verder ontwikkelen van een prototype of in het aanbieden van een locatie om de innovatie te testen.

In deze two pager lees je de resultaten van vier jaar Health Tech Yard.

Samenwerken doet versterken
HealthTech Yard was een initiatief van het consortium: Technische Universiteit Eindhoven, Stichting KIEN, Stichting GGzE, Coöperatie Slimmer Leven 2020 U.A., Brainport Development N.V. en Vereniging High Tech NL. Het programma werd mede mogelijk gemaakt vanuit ondersteuning van Op Zuid en de Europese Unie,