Medapp 100k downloads

23 augustus 2017

MedApp 100.000 downloads: opmars naar de ziekenhuismarkt

Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet gemakkelijk. Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) startup MedApp maakt gebruikers bewust van hun inname- en medicijninformatie en geeft ze de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). Op deze manier worden zowel arts, apotheker als gebruiker ondersteund. Niet gek dus dat de app al 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft. MedApp is daarmee de grootste medische app van Nederland, maar belooft nog veel groter te worden door de samenwerking met een aantal grote ziekenhuizen te intensiveren en het aantal functionaliteiten flink uit te breiden.

Medicatieverificatie voor ziekenhuisopnames vanaf nu thuis
Inzicht in het daadwerkelijke medicijngebruik is extra belangrijk bij ziekenhuisopnames: fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico's voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van bijna 30% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal. Ondanks arbeidsintensieve (en dus dure) pogingen van ziekenhuizen blijkt de verificatie vaak problematisch te verlopen. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten (ziekenhuisbezoekers) hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.

MedApp brengt hier in samenwerking met verschillende ziekenhuizen verandering in. De app stelt gebruikers namelijk in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen en het herstel van de gebruiker bevorderd.

Therapietrouw door MedApp
Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit met behulp van kunstmatige intelligentie en het voorspellen van menselijk gedrag. MedApp werkt daarom nauw samen met onderzoekers en studenten van TU/e Data Science Centre Eindhoven. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten, waardoor ze aan hun innamemomenten worden herinnerd. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand en dringt vele, onnodige kosten terug. Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten namelijk alleen in Nederland al miljoenen euro's per jaar.

Verbinding gebruiker en zorgsysteem
MedApp biedt dus ondersteuning aan de arts, apotheker en medicijngebruiker, maar vormt ook de link tussen deze partijen. Deze unieke combinatie maakt dat MedApp de afgelopen twee jaar enorm is gegroeid. Dat MedApp nog steeds groeit, blijkt wel uit het bereiken van deze mijlpaal. Met 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft MedApp de mogelijkheid écht een verschil te maken in het medicijngebruik van al deze mensen. Zo kan therapietrouw worden verbeterd en daarmee de effectiviteit van de medicatie