Publieksprijs Humanized Tech Award voor Guiding Environment

27 maart 2020

Het RAAK MKB-project The Guiding Environment van het Lectoraat Architecture in Health heeft de publieksprijs van de Humanized Tech Award gewonnen. Lector Masi Mohammadi wist het publiek met de opgebouwde demo en haar pitch te overtuigen tijdens de finale in Babel Den Bosch. Het project werd in oktober 2019 voor de finale genomineerd tijdens de Dutch Design Week.

Toenemende vergrijzing en een grotere grijze druk zijn maatschappelijke veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel sterk beïnvloeden. Terwijl de zorgvraag stijgt, is er een tekort is aan zorgprofessionals. Technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Het doel van het project 'The Guiding Environment' is het ontwikkelen van een concept waardoor ouderen met beginnende dementie langer thuis kunnen blijven wonen. The Guiding Environment kan deze ouderen ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven. De technologie past zich volledig aan op de gebruiker en creëert een veilige en comfortabel leefomgeving.
Deze nieuwe technologie maakt het leven van de oudere gemakkelijker en moet daarom volledig geïntegreerd worden in de woonomgeving. De technologie meet bijvoorbeeld niet hoelang de oudere stilzit, maar stimuleert hem of haar tot acties gedurende de hele dag.

In de Empathische Woning op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is een demonstratiemodel ontwikkeld in samenwerking tussen het HAN-Lectoraat Architecture in Health en verschillende stakeholders.Over The Humanized Tech Award
De Humanized Tech Award is een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt toegekend aan de makers van innovatieve technologie. De technologie moet zijn ontwikkeld met de mens, menselijkheid en de mensheid als centrale uitgangspunten. De dialogen die hierdoor ontstaan moeten leiden tot een blauwdruk voor toekomstige technologische ontwikkelingen.

Bron: Lectoraat Architecture in Health