Slimmer Thuis, congres over slimme oplossingen voor thuiswonende ouderen

28 mei 2019

Slimmer Thuis, congres over slimme oplossingen voor thuiswonende ouderen

Op 23 mei 2019 was de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de ontmoetingsplek voor professionals die hun kennis deelden over nieuwe en bestaande slimme oplossingen, succesvolle implementaties en samenwerken binnen een gemeente over de verschillende domeinen. Door de inspirerende workshops werden bezoekers uitgedaagd zelf vervolgstappen te zetten, kennis te verspreiden en slimme samenwerkingen aan te gaan. Alles was gericht op het doel de kwaliteit van leven voor ouderen thuis te verbeteren en eenzaamheid te doorbreken. Het congres ging uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Health Tech Yard prominent aanwezig

Tijdens het congres verzorgde samenwerkende partijen drie workshops rond het congresthema. Aan Maarten van der Boon, vanuit KIEN Innovatiemeesters onder andere actief voor Health Tech Yard, was de taak om deze workshops als moderator te begeleiden. In zijn introductie van de verschillende workshops maakte hij steeds de verbinding tussen de ontwikkelingen binnen technologie, via Health Tech Yard, naar het voorliggende workshoponderwerp.


Drie informatieve workshops over Slimmer Thuis
Hieronder leest u per workshop een korte samenvatting.


Workshop 1: "Slimmer Thuis: Langer Zelfstandig Thuis Wonen, Comfortabel Wonen, Smart Home – Wat zijn de verschillen?"

Na een korte introductie was het woord aan Edith Hagedoorn van Zuyd Hogeschool. Om gezondheidsredenen moest zij helaas verstek laten gaan. In nauwe samenspraak en voorbereiding heeft de moderator namens haar de presentatie gegeven. Vanuit een onderzoek 'Levensloopbestendig Wonen' werd duidelijk dat samenwerking van marktpartijen cruciaal is in het bewust maken van de urgentie onder de doelgroep.


Haar boodschap werd beaamt door Erwin Roks van Roks Totaaltechniek die vanuit zijn rol als Comfort Installateur als ervaringsdeskundige een blik in zijn praktijk gaf. Daarnaast liet hij de toehoorders zien dat de Comfort Installateur vanuit een gedegen training aansluiting maakt en vindt met de doelgroep. "Herken de beperkingen en spreek de taal" was zijn oproep.


Rudirick de Jong, bekend van TV, liet als electrostylist het andere spectrum van slimme huizen zien. Smart homes gaat niet over slimme apparaten, maar over de functionaliteit daarvan in relatie tot het gebruik. Zorg voor smart living was zijn boodschap.


Workshop 2: "Slimmer Thuis: Toepassing van technologie in nieuwbouwhuizen."

Het bouwconcern Heijmans trapte, bij monde van Patrick Koch, af met een inspirerende presentatie over stand van zaken. Hierop volgde een paneldiscussie waaraan, naast Patrick Koch, deelnamen: Kars-Michiel Lenssen (Signify), Bart Bouwman (KPN), Emelieke Huisman (Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties Hogeschool Utrecht), Diederick Barendsz (Woningstichting Servatius Maastricht). Aan de hand van verschillende stellingen ontstond er een geanimeerde discussie onder het publiek.


Workshop 3: "Slimmer Thuis: Langer zelfstandig thuis wonen in een huurwoning."

In deze workshop stond de introductie van de beslisboom centraal. Een hulpmiddel voor corporaties en woningvastgoedbeheerders om snel en effectief hun woningvoorraad te indexeren op levensloopgeschiktheid. Allereerst werd via een vraaggesprek met de heer Frans Brinkman (vrijwilliger bij KBO-PCOB) de situatie geschetst die hij bij ouderen thuis - de doelgroep - vaak tegenkomt. Het gaf de aanwezigen een goede kijk in de keuken, achter de voordeur. De boodschap van de heer Brinkman werd aangevuld door Raymond Vlieland van Woningcorporatie Elan. Hij deed dit in een duo-presentatie met Simea Knip, beleidsadviseur wonen binnen Gemeente Haarlem. Hun bijdrage schetste namens Aedes de uitdagingen in dit vraagstuk van corporaties en de lokale overheid. Vervolgens was het woord aan de bouw- en installatiebranche. In een duo-presentatie gaven Jane Nagtegaal (Heijmans Bouw) en Henk Nieuwenhuizen (Breman Installatiegroep) een toelichting namens respectievelijk de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Techniek Nederland.


De verschillende presentatie gaven een duidelijk beeld van de nut en noodzaak van een hulpmiddel als de beslisboom. "Met deze tool is het mogelijk om snel en effectief ruim 80% van de woningvoorraad te indexeren op levensloopgeschiktheid". Aldus Martin Blijenburg van Companen. Deze organisatie ontwikkelde de beslisboom namens de samenwerkende opdrachtgevers: Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. "In het ontwikkelproces is een brede marktconsultatie gedaan en de tool zo gemaakt dat deze balans geeft tussen wat nodig is en wat kan. En ook past binnen de aanpassingsruimte van corporaties en vastgoedbeheer".