Webwinkel GGzE gaat als zelfstandige onderneming verder

23 april 2019
Webwinkel GGzE gaat als zelfstandige onderneming verder

Na ruim een jaar onder de vleugels van GGzE, is Welshop klaar uit te breiden naar de rest van het land. De online aanbieder van psychische behandelingen en coaching gaat verder als zelfstandige onderneming. Dit is mogelijk dankzij financiële steun van zorgverzekeraar CZ. Initiatiefnemer Irene Helderman van GGzE is ambitieus: 'We willen de wachtlijsten in de ggz en de kosten per patiënt halveren.'

*Copyright Zorgvisie met dank.


Het zijn ambities, geen beloftes, haast Helderman zich te zeggen. 'Het liefst zou ik zeggen dat er over een paar jaar helemaal geen wachtlijsten meer zijn. Maar dat is niet realistisch. Deze ambitie hebben we geformuleerd op basis van de cijfers die we tot nu toe zien bij Welshop. We zijn nu een klein jaar online, en we zien dat behandelaren bij online behandeling per cliënt twintig procent minder tijd besteden, en dat met tevreden cliënten. Die tijd kunnen behandelaren inzetten voor andere cliënten.'


Reviews plaatsen
Welshop ging begin 2018 van start. Helderman omschreef het platform destijds als een soort bol.com, maar dan voor ggz. 'Cliënten komen via diverse zoekopties bij een passend online zorgproduct uit. Aanbieders kunnen op een makkelijke manier hun online behandelingen aanbieden aan cliënten. Bovendien is er de mogelijkheid tot het plaatsen van reviews. Andere cliënten kunnen die mee laten wegen in hun keuze.'


Plaats onafhankelijke capaciteit
Via Welshop kunnen verzekerden van CZ in heel Nederland direct toegang krijgen tot online hulp bij psychische problemen. Zij komen niet op een wachtlijst, maar worden direct geholpen door een aanbieder van hun keuze. Die keuzevrijheid voor de cliënt, in combinatie met het terugdringen van de wachtlijsten en kostenbeheersing, waren voor GGzE belangrijke drijfveren om het platform te ontwikkelen. 'De beschikbare capaciteit is met online aanbod niet meer gekoppeld aan een bepaalde plek. En ook kennis is makkelijker toegankelijk te maken voor cliënten.'


Zelfstandig verder
Nu het eerste jaar succesvol verlopen is, acht GGzE de tijd rijp voor verdere uitbreiding van Welshop en CZ wil daarin investeren. 'Om echt als vliegwiel te kunnen fungeren, zijn er meerdere aanbieders nodig. Nu staat er alleen nog aanbod vanuit GGzE op Welshop. Om ook aanbod van andere aanbieders te kunnen plaatsen, is het nodig dat we zelfstandig verder gaan. We zijn in gesprek met verschillende leveranciers. Op die manier kunnen we het aanbod ook uitbreiden met bepaalde specialismes, zoals autismezorg. En bovendien zorgen we er op die manier voor dat we meer zorg "op voorraad" hebben. Een voorwaarde voor nieuwe aanbieders, naast de reguliere kwaliteitseisen die ook offline gelden, is dat ze gegarandeerd zonder wachtlijst kunnen leveren.'


Stevig neerzetten
Technisch gezien is een platform zoals Welshop al een jaar of wat mogelijk. Maar tot nu bleef online aanbod nog een beetje een ondergeschoven kindje, zegt Helderman. 'Met de verzelfstandiging kunnen we het platform breder inzetten. Als alle ggz-aanbieders een deel van hun aanbod actief online aan gaan bieden, dan kunnen we onze ambities met betrekking tot de wachtlijsten waarmaken.'

Verder als onderneming
Welshop maakt de keuze om verder te gaan als onderneming, en niet als een stichting. Voor de keuze voor de rechtsvorm van de B.V. zijn meerdere redenen, legt Helderman uit. 'We willen een wendbare organisatie zijn. Dat wil zeggen: goed kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt. En dan bedoel ik nadrukkelijk markt in brede zin, dus niet sec het commerciële deel, maar het geheel van vragers, aanbieders en financiers.'


Interessant voor bedrijfsleven
Het aanbod van Welshop bestaat deels uit behandeling en deels uit coaching. Het behandelaanbod is gewoon vergoede zorg, waarvoor een verwijzing nodig is. Met het coachingsdeel richt het platform zich op iedereen die 'mentaal wil groeien.' Van dit aanbod kan elke burger vrij gebruikmaken. 'Maar het is ook interessant voor het bedrijfsleven; werkgevers kunnen hun medewerkers de mogelijkheid bieden een coachingstraject te volgen', licht Helderman toe.


Disruptief
Als extra reden om te kiezen voor de ondernemingsvorm noemt Helderman het disruptieve karakter van de ontwikkeling. 'Als we het systeem echt grondig willen vernieuwen, dan helpt het om de markt op een nieuwe manier tegemoet te treden. We merken dat we ook echt andere reacties krijgen, met heel interessante input vanuit het bedrijfsleven.' Bij de ontwikkeling van Welshop keken de initiatiefnemers ook bewust naar andere commerciële webshops. 'Daarbij hebben we steeds zorgvuldig afgewogen: wat past bij ons type aanbod en wat niet? Zo hebben wij geen winkelmandje op de site. Maar wel slimme filters en op termijn misschien de service van "dit is misschien ook interessant voor u". We hebben ook externe expertise erbij gehaald van mensen die gewend zijn om startups te begeleiden.'


Imago kwestie
Bij een onderneming is het verdienmodel erop gericht om winst te maken. Vreest Helderman niet voor een imago van geldbeluste ondernemer? 'Dat beeld zou kunnen ontstaan. Maar mijn ambities zijn inhoud gedreven. Alleen: het moet wel rendabel te maken zijn. Voor een platform als Welshop is er veel werk aan de achterkant nodig. Dat is taai werk, en dat moet terugverdiend kunnen worden. Dat doen we deels met onze dienstverlening aan de leveranciers van zorgaanbod. Wij maken het online aanbieden van hun aanbod mogelijk; wij zorgen ervoor dat het aan de achterkant allemaal goed geregeld is.'


Extra investeerders
Welshop zit nu in de fase van een B.V. in wording. Vooralsnog is GGzE 100% aandeelhouder en CZ investeert nu om de verzelfstandiging mogelijk te maken. 'Daarnaast zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijkheid van de komst van andere investeerders. Er komen er meer.'