Privacyverklaring

Health Tech Yard bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Health Tech Yard kan gegevens die je invult in een invulformulier gebruiken om telefonisch of per e-mail met je in contact te treden. Een mailing wordt alleen toegestuurd als je specifiek hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Health Tech Yard stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Google Analytics

Health Tech Yard maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics helpt Health Tech Yard te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Aangezien dit volledig anoniem gebeurt, wordt hiervoor geen cookies getoond op de website van Health Tech Yard.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact- of informatieformulier op onze website invult en verstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen.

Health Tech Yard stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Veranderingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de Health Tech Yard via info@healthtechyard.nl.