SmartGoals

SmartGoals in de zorgsector

SmartGoals is een spin-off bedrijf van de TU/e dat interactieve LED goals voor sporttrainingen ontwikkeld. Deze goals worden gebruikt voor verschillende sporten zoals voetbal, hockey, basketbal en gymles. Ook worden ze ingezet door fysiotherapeuten tijdens de behandeling.

Het concept behelst vier waarden: plezier en beleving toevoegen in trainingen door middel van gamification voor iedereen, het verbeteren van de sportprestaties, het bijhouden van de prestaties van sporters en het creëren van een online community voor trainers (database met oefenstof).

Inmiddels zijn er wereldwijd honderden systemen verkocht en krijgt SmartGoals daarmee dagelijks 10.000 mensen in beweging. Van internationale top teams tot lokale voetbalclubs, van scholen tot revalidatie patiënten.

Vanuit de gedachte dat ook ouderen voldoende moeten bewegen, wil SmartGoals nu de zorgsector betreden. Met de SmartGoals kunnen oudere mensen die nog kunnen lopen (eventueel met rollator) of in een rolstoel zitten, gestimuleerd worden meer te bewegen. Er wordt aandacht besteed aan het vinden van een betere balans, navigeren, bewegen in de ruimte en kijken. Daarnaast kan er gemeten worden of ze beter/sneller worden, wat weer als input voor begeleiders en therapeuten kan dienen. Samen met Health Tech Yard zal SmartGoals een propositie voor de zorg ontwikkelen.