Veelgestelde vragen

Het programma Health Tech Yard is midden 2020 tot een einde gekomen. Lees in dit overzicht de resultaten van vier jaar ondersteuning van projecten, initiatieven en start ups.

De Health Tech Yard maakt het mogelijk om deuren te openen die normaal gesloten blijven dankzij een fijnmazig netwerk in MKB, zorg- en kennisinstellingen.

Ben je ondernemer? Dan ontvang je betaalbare ondersteuning bij research en development voor je eigen innovatieve idee. De ondersteuning krijg je in de vorm van procesbegeleiding, begeleiding bij het aanvragen van subsidies, toegang tot inhoudelijke (technische) kennis enzovoort.

Ben je student? Dan levert Health Tech Yard een handig netwerk in het MKB en massa's werkervaring op.

Ben je een zorginstelling? Dan zie je (interne) zorgvragen beantwoord worden met praktische oplossingen.

Het idee indienen kost je niks. Afhankelijk van het acceleratieplan dat volgt op het indienen van het idee, kun je te maken krijgen met kosten voor advies- en begeleidingsuren. Hierover word je tijdens het maken van het acceleratieplan geïnformeerd.

Allereerst ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail. Vervolgens word je idee of casus binnen een maand in behandeling genomen om te kijken of je idee geadopteerd wordt door Health Tech Yard. Je ontvangt daarna binnen een week bericht. Is dit het geval, dan krijg je direct een contactpersoon van één van de Health Tech Yard-samenwerkingspartners toegewezen. Gezamenlijk bespreek je de vervolgstappen, zodat je idee kan uitgroeien tot een concrete innovatie.

Ondernemers of particulieren die een idee indienen werken concreet mee aan het ontwikkelen en testen van het idee. Van jou wordt het benodigde commitment, enthousiasme, tijd en energie gevraagd. Je behoudt de verantwoordelijkheid over (de voortgang van) jouw project/idee.

Dat is afhankelijk van het idee of de casus die je indient. E.e.a. wordt in overleg met je afgestemd.

Nee.

Ja